ร้านค้า

แสดงผลอย่างเดียว

View as:
 • AQUATEK – SILVER AM 100 (UF)

  คุณสมบัติ:เครื่องกรองน้ำระบบการกรองแบบ UF (Ultrafiltration) ที่มีความละเอียดสูงถึงประมาณ 0.01 ไมครอน ไว้ภายใน ระบบกรองมี Pretreatment ในการกรองตะกอน คลอรีน สี และกลิ่น

  เทคโนโลยีในการกรอง

  1.)Sediment Filter 5 micron 10” กรองสิ่งสกปรกขนาดเล็ก เช่น ฝุ่น ตะกอน สารแขวนลอย

  2.) Pre –Carbon Filter 5micron 10” สามารถกรองคลอรีน กลิ่น สี สารอินทรีย์ กำมะถันสิ่งแปลกปลอมต่างๆทำให้รสชาติเปลี่ยน

  3.) Hallow Fiber Membrane กรองตะกอน ไวรัส แบคทีเรีย E-Coil,Samonella,Giardia Lambliaสาเหตุโรคท้องร่วง กรองได้ละเอียดถึง0.01ไมครอน

  4.)Post Carbon Filter5micron 10” ขั้นตอนสุดท้ายในการกรองสารปรอท ก๊าซไข่เน่า สารหนู สารอินทรีย์

  ที่มา www.aquateksilver.com

 • เครื่องกรองน้ำ 2 อุณหภูมิ (น้ำร้อน น้ำเย็น)AQUATEK – SILVER CP-2200 (UF)

  คุณสมบัติ: เป็นตู้น้ำร้อนเย็น โดยใช้ระบบกรอง UF (Ultrafiltration)  ที่มีความละเอียดสูงถึงประมาณ 0.01 ไมครอน พร้อมด้วยระบบการกรองแบบPretreatment ในการกรอง คลอรีน สี กลิ่น

  เทคโนโลยีในการกรอง

  1.)  Sediment Filter 5 micron  กรองสิ่งสกปรกขนาดเล็ก เช่น ฝุ่น ตะกอน สารแขวนลอย

  2.)  Pre –Carbon Filter สามารถกรองคลอรีน กลิ่น สี สารอินทรีย์ กำมะถันสิ่งแปลกปลอมต่างๆทำให้รสชาติเปลี่ยน

  3.) Hallow Fiber Membrane กรองตะกอน ไวรัส แบคทีเรีย E-Coil,Samonella,Giardia Lambliaสาเหตุโรคท้องร่วง กรองได้ละเอียดถึง0.01ไมครอน

  4.)Post Carbon Filter ขั้นตอนสุดท้ายในการกรองสารปรอท ก๊าซไข่เน่า สารหนู สารอินทรีย์

  ขนาดถังเก็บน้ำ

  ถังเก็บน้ำร้อน    3 ลิตร
  ถังเก็บน้ำเย็น    3 ลิตร
  ถังเก็บรวม        8 ลิตร
  ขนาด :    กว้าง 360มิลลิเมตร
  ยาว     380มิลลิเมตร
  สูง    1150มิลลิเมตร

  ขนาดตัวเครื่อง : 32 กิโลกรัม
  อัตราการใช้ไฟฟ้า :  100-127v.

 • เครื่องกรองน้ำ 2 อุณหภูมิ (น้ำร้อน น้ำเย็น)AQUATEK – SILVER CP-2300 (RO)

  คุณสมบัติ: เป็นตู้น้ำร้อนเย็น โดยใช้ระบบRO ในการกรอง ซึ่งมีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆที่ปะปนอยู่ในน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ พร้อมด้วยระบบกรองแบบ Pretreatment ในการกรอง คลอรีน สี กลิ่น

  เทคโนโลยีในการกรอง

  1)Sediment Filter 5 micron  กรองสิ่งสกปรกขนาดเล็ก เช่น ฝุ่น ตะกอน สารแขวนลอย

  2)  Pre –Carbon Filter สามารถกรองคลอรีน กลิ่น สี สารอินทรีย์ กำมะถันสิ่งแปลกปลอมต่างๆทำให้รสชาติเปลี่ยน

  3)Reverse Osmosis (RO) เป็นการกรองที่ละเอียดถึง0.0001ไมครอน ทำให้น้ำสะอาด บริสุทธิ์

  4)Post Carbon Filter ขั้นตอนสุดท้ายในการกรองสารปรอท ก๊าซไข่เน่า สารหนู สารอินทรีย์

  ขนาดถังเก็บน้ำ

  ถังเก็บน้ำร้อน    3 ลิตร
  ถังเก็บน้ำเย็น    3 ลิตร
  ถังเก็บรวม       16 ลิตร
  ขนาด :    กว้าง 400 มิลลิเมตร
  ยาว     410 มิลลิเมตร
  สูง    1260 มิลลิเมตร

  ขนาดตัวเครื่อง : 33 กิโลกรัม
  อัตราการใช้ไฟฟ้า :  220v.

 • เครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน AQUATEK – SILVER

  คุณสมบัติ: เครื่องกรองน้ำที่สามารถ กรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใน3 ขั้นตอน

  เทคโนโลยีในการกรอง

  1 .) ขั้นตอนที่ Ceramic Filter(CRM) กรองสิ่งมีชีวิต และเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำ แบคทีเรีย สนิม
  สารแขวนลอยต่างๆ

  2 .) Carbon Block กรองตะกอน กลิ่นสี รส คลอรีน สารอินทรีย์ อนินทรีย์ ที่เป็นอันตราย

  3 .) Softener Filter (FOOD GRADE) การกรองที่ใช้หลักการเปลี่ยนประจุ โดยผ่านเรซิ่นดูดสารละลายพวกหินปูน(Ca,Mg)ปล่อยประจุโซเดียม(Na) ทำให้นำมีความนุ่นนวล ชวนดื่ม

  ที่มา www.aquateksilver.com

 • เครื่องกรองน้ำ 4 ขั้นตอน AQUATEK_SILVER K-TOP

  คุณสมบัติ: เป็นเครื่องกรองน้ำ ที่มีความละเอียดในการกรองถึง 0.01 ไมครอน สามารถกรองเชื้อโรค สิ่งสกปรกต่างๆที่เจือปนมากับน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  เทคโนโลยีในการกรอง
  1.)   Sediment Filter 5 micron 10” กรองสิ่งสกปรกขนาดเล็ก เช่น ฝุ่น ตะกอน สารแขวนลอย
  2.)   Pre-Carbon Filter 5 micron 10" กรองตะกอน กลิ่นสี รส คลอรีน สารอินทรีย์ อนินทรีย์ ที่เป็นอันตราย
  3.)   Hollow Fiber Membranes กรองสิ่งมีชีวิต และเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำ แบคทีเรีย สนิม
  สารแขวนลอยต่างๆ ขนาดการกรองเล็กถึง 0.01 ไมครอน
  5.)   Post Carbon Filter 5 micron 10" ขั้นตอนสุดท้ายในการกรองสารปรอท ก๊าซไข่เน่า สารหนู สารอินทรีย์
 • เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน AQUATEK – SILVER (CERAMIC)

  คุณสมบัติ: เป็นเครื่องกรองน้ำ ที่มีความละเอียดในการกรองถึง 0.3 ไมครอน สามารถกรองเชื้อโรค สิ่งสกปรกต่างๆที่เจือปนมากับน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  เทคโนโลยีในการกรอง

  1.) Sediment Filter 5 micron 10”(USA) กรองสิ่งสกปรกขนาดเล็ก เช่น ฝุ่น ตะกอน สารแขวนลอย

  2.) Carbon Block 5 micron 10”(USA) กรองตะกอน กลิ่นสี รส คลอรีน สารอินทรีย์ อนินทรีย์ ที่เป็นอันตราย

  3.) Softener Filter (FOOD GRADE) การกรองที่ใช้หลักการเปลี่ยนประจุ โดยผ่านเรซิ่น ดูดสารละลายพวกหินปูน(Ca,Mg)ปล่อยประจุโซเดียม(Na) ทำให้นำมีความนุ่นนวล ชวนดื่ม

  4.) Ceramic Filter(CRM) กรองสิ่งมีชีวิต และเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำ แบคทีเรีย สนิม
  สารแขวนลอยต่างๆ

  5.) Post Carbon Filter(Omnipure USA) ขั้นตอนสุดท้ายในการกรองสารปรอท ก๊าซไข่เน่า สารหนู สารอินทรีย์

  ที่มา www.aquateksilver.com

 • เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน AQUATEK – SILVER (UF)

  คุณสมบัติ: เป็นเครื่องกรองน้ำ ที่มีความละเอียดในการกรองถึง 0.01 ไมครอน สามารถกรองเชื้อโรค สิ่งสกปรกต่างๆที่เจือปนมากับน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  เทคโนโลยีในการกรอง
  1.)   Sediment Filter 5 micron 10”(USA) กรองสิ่งสกปรกขนาดเล็ก เช่น ฝุ่น ตะกอน สารแขวนลอย
  2.)   Carbon Block 5 micron 10”(USA) กรองตะกอน กลิ่นสี รส คลอรีน สารอินทรีย์ อนินทรีย์ ที่เป็นอันตราย
  3.)   Softener Filter (FOOD GRADE) การกรองที่ใช้หลักการเปลี่ยนประจุ โดยผ่านเรซิ่น ดูดสารละลายพวกหินปูน(Ca,Mg)ปล่อยประจุโซเดียม(Na) ทำให้นำมีความนุ่นนวล ชวนดื่ม
  4.)   Hollow Fiber Membranes กรองสิ่งมีชีวิต และเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำ แบคทีเรีย สนิม
  สารแขวนลอยต่างๆ ขนาดการกรองเล็กถึง 0.01 ไมครอน
  5.)   Post Carbon Filter(Omnipure USA)  ขั้นตอนสุดท้ายในการกรองสารปรอท ก๊าซไข่เน่า สารหนู สารอินทรีย์