สินค้าตัวอย่าง

เครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน AQUATEK – SILVER

คุณสมบัติ: เครื่องกรองน้ำที่สามารถ กรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใน3 ขั้นตอน

เทคโนโลยีในการกรอง

1 .) ขั้นตอนที่ Ceramic Filter(CRM) กรองสิ่งมีชีวิต และเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำ แบคทีเรีย สนิม
สารแขวนลอยต่างๆ

2 .) Carbon Block กรองตะกอน กลิ่นสี รส คลอรีน สารอินทรีย์ อนินทรีย์ ที่เป็นอันตราย

3 .) Softener Filter (FOOD GRADE) การกรองที่ใช้หลักการเปลี่ยนประจุ โดยผ่านเรซิ่นดูดสารละลายพวกหินปูน(Ca,Mg)ปล่อยประจุโซเดียม(Na) ทำให้นำมีความนุ่นนวล ชวนดื่ม

ที่มา www.aquateksilver.com

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ: เครื่องกรองน้ำที่สามารถ กรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใน3 ขั้นตอน

เทคโนโลยีในการกรอง

1 .) ขั้นตอนที่ Ceramic Filter(CRM) กรองสิ่งมีชีวิต และเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำ แบคทีเรีย สนิม
สารแขวนลอยต่างๆ

2 .) Carbon Block กรองตะกอน กลิ่นสี รส คลอรีน สารอินทรีย์ อนินทรีย์ ที่เป็นอันตราย

3 .) Softener Filter (FOOD GRADE) การกรองที่ใช้หลักการเปลี่ยนประจุ โดยผ่านเรซิ่นดูดสารละลายพวกหินปูน(Ca,Mg)ปล่อยประจุโซเดียม(Na) ทำให้นำมีความนุ่นนวล ชวนดื่ม

ที่มา www.aquateksilver.com