สินค้าตัวอย่าง

เครื่องกรองน้ำ 2 อุณหภูมิ (น้ำร้อน น้ำเย็น)AQUATEK – SILVER CP-2300 (RO)

คุณสมบัติ: เป็นตู้น้ำร้อนเย็น โดยใช้ระบบRO ในการกรอง ซึ่งมีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆที่ปะปนอยู่ในน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ พร้อมด้วยระบบกรองแบบ Pretreatment ในการกรอง คลอรีน สี กลิ่น

เทคโนโลยีในการกรอง

1)Sediment Filter 5 micron  กรองสิ่งสกปรกขนาดเล็ก เช่น ฝุ่น ตะกอน สารแขวนลอย

2)  Pre –Carbon Filter สามารถกรองคลอรีน กลิ่น สี สารอินทรีย์ กำมะถันสิ่งแปลกปลอมต่างๆทำให้รสชาติเปลี่ยน

3)Reverse Osmosis (RO) เป็นการกรองที่ละเอียดถึง0.0001ไมครอน ทำให้น้ำสะอาด บริสุทธิ์

4)Post Carbon Filter ขั้นตอนสุดท้ายในการกรองสารปรอท ก๊าซไข่เน่า สารหนู สารอินทรีย์

ขนาดถังเก็บน้ำ

ถังเก็บน้ำร้อน    3 ลิตร
ถังเก็บน้ำเย็น    3 ลิตร
ถังเก็บรวม       16 ลิตร
ขนาด :    กว้าง 400 มิลลิเมตร
ยาว     410 มิลลิเมตร
สูง    1260 มิลลิเมตร

ขนาดตัวเครื่อง : 33 กิโลกรัม
อัตราการใช้ไฟฟ้า :  220v.

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ: เป็นตู้น้ำร้อนเย็น โดยใช้ระบบRO ในการกรอง ซึ่งมีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆที่ปะปนอยู่ในน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ พร้อมด้วยระบบกรองแบบ Pretreatment ในการกรอง คลอรีน สี กลิ่น

เทคโนโลยีในการกรอง

1)Sediment Filter 5 micron  กรองสิ่งสกปรกขนาดเล็ก เช่น ฝุ่น ตะกอน สารแขวนลอย

2)  Pre –Carbon Filter สามารถกรองคลอรีน กลิ่น สี สารอินทรีย์ กำมะถันสิ่งแปลกปลอมต่างๆทำให้รสชาติเปลี่ยน

3)Reverse Osmosis (RO) เป็นการกรองที่ละเอียดถึง0.0001ไมครอน ทำให้น้ำสะอาด บริสุทธิ์

4)Post Carbon Filter ขั้นตอนสุดท้ายในการกรองสารปรอท ก๊าซไข่เน่า สารหนู สารอินทรีย์

ขนาดถังเก็บน้ำ

ถังเก็บน้ำร้อน    3 ลิตร
ถังเก็บน้ำเย็น    3 ลิตร
ถังเก็บรวม       16 ลิตร
ขนาด :    กว้าง 400 มิลลิเมตร
ยาว     410 มิลลิเมตร
สูง    1260 มิลลิเมตร

ขนาดตัวเครื่อง : 33 กิโลกรัม
อัตราการใช้ไฟฟ้า :  220v.