สินค้าตัวอย่าง

เครื่องกรองน้ำ 2 อุณหภูมิ (น้ำร้อน น้ำเย็น)AQUATEK – SILVER CP-2200 (UF)

คุณสมบัติ: เป็นตู้น้ำร้อนเย็น โดยใช้ระบบกรอง UF (Ultrafiltration)  ที่มีความละเอียดสูงถึงประมาณ 0.01 ไมครอน พร้อมด้วยระบบการกรองแบบPretreatment ในการกรอง คลอรีน สี กลิ่น

เทคโนโลยีในการกรอง

1.)  Sediment Filter 5 micron  กรองสิ่งสกปรกขนาดเล็ก เช่น ฝุ่น ตะกอน สารแขวนลอย

2.)  Pre –Carbon Filter สามารถกรองคลอรีน กลิ่น สี สารอินทรีย์ กำมะถันสิ่งแปลกปลอมต่างๆทำให้รสชาติเปลี่ยน

3.) Hallow Fiber Membrane กรองตะกอน ไวรัส แบคทีเรีย E-Coil,Samonella,Giardia Lambliaสาเหตุโรคท้องร่วง กรองได้ละเอียดถึง0.01ไมครอน

4.)Post Carbon Filter ขั้นตอนสุดท้ายในการกรองสารปรอท ก๊าซไข่เน่า สารหนู สารอินทรีย์

ขนาดถังเก็บน้ำ

ถังเก็บน้ำร้อน    3 ลิตร
ถังเก็บน้ำเย็น    3 ลิตร
ถังเก็บรวม        8 ลิตร
ขนาด :    กว้าง 360มิลลิเมตร
ยาว     380มิลลิเมตร
สูง    1150มิลลิเมตร

ขนาดตัวเครื่อง : 32 กิโลกรัม
อัตราการใช้ไฟฟ้า :  100-127v.

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ: เป็นตู้น้ำร้อนเย็น โดยใช้ระบบกรอง UF (Ultrafiltration)  ที่มีความละเอียดสูงถึงประมาณ 0.01 ไมครอน พร้อมด้วยระบบการกรองแบบPretreatment ในการกรอง คลอรีน สี กลิ่น

เทคโนโลยีในการกรอง

1.)  Sediment Filter 5 micron  กรองสิ่งสกปรกขนาดเล็ก เช่น ฝุ่น ตะกอน สารแขวนลอย

2.)  Pre –Carbon Filter สามารถกรองคลอรีน กลิ่น สี สารอินทรีย์ กำมะถันสิ่งแปลกปลอมต่างๆทำให้รสชาติเปลี่ยน

3.) Hallow Fiber Membrane กรองตะกอน ไวรัส แบคทีเรีย E-Coil,Samonella,Giardia Lambliaสาเหตุโรคท้องร่วง กรองได้ละเอียดถึง0.01ไมครอน

4.)Post Carbon Filter ขั้นตอนสุดท้ายในการกรองสารปรอท ก๊าซไข่เน่า สารหนู สารอินทรีย์

ขนาดถังเก็บน้ำ

ถังเก็บน้ำร้อน    3 ลิตร
ถังเก็บน้ำเย็น    3 ลิตร
ถังเก็บรวม        8 ลิตร
ขนาด :    กว้าง 360มิลลิเมตร
ยาว     380มิลลิเมตร
สูง    1150มิลลิเมตร

ขนาดตัวเครื่อง : 32 กิโลกรัม
อัตราการใช้ไฟฟ้า :  100-127v.