วิธีเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำ

12 ต.ค. 2015

ปัจจุบันการติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อให้ได้น้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากเพราะมีธุรกิจให้บริการติดตั้งเครื่องกรองน้ำเกิดขึ้นมากมาย จากความต้องการบริโภคน้ำสะอาดที่มีมากขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสภาพแวดล้อมและมลภาวะที่เป็นพิษ ทำให้น้ำดื่มน้ำใช้จากแหล่งน้ำตามธรรมชาติมีความปลอดภัยน้อยลง ดังนั้นก่อนการเลือกซื้อ ผู้ซื้อจึงควรศึกษาข้อมูลพื้นฐานของเครื่องกรองน้ำ ให้ดีเสียก่อน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการใช้งาน

หลักการกรองน้ำโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ การกรองแบบชั้นหิน ดิน และทราย การกรองแบบใช้แท่งกรอง และการกรองแบบแผ่นกรอง ทั้ง 2 ชนิดมีวิธีการขั้นตอนและข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกัน ดังนี้

1.การกรองแบบชั้นหิน ดิน และทราย เป็นการกรองที่นำชั้นหินดินทรายมาใส่ในภาชนะแล้วแบ่งเป็นชั้นๆจากนั้นปล่อยให้น้ำไหลผ่านจากบนลงล่าง การกรองชนิดนี้ส่วนที่เป็นหินดินทรายอาจเปลี่ยนไปใช้สารอื่นๆแทนได้ขึ้นอยู่กับน้ำและสารที่ต้องการกำจัดออก

ข้อดี การกรองแบบชั้นหิน ดิน ทราย คือมี ราคาถูก  และทำง่าย ส่วนข้อด้อยหรือข้อเสียก็คือ กรองไม่ละเอียด คุณภาพน้ำไม่สม่ำเสมอ สารเคมีและเชื้อโรคอาจหลุดผ่านไปได้

2.การกรองแบบใช้แท่ง การกรองในลักษณะนี้มีข้อดีคือสามารถกรองน้ำได้ละเอียดกว่าแบบชั้นหิน ดิน ทราย และยังมีราคาถูก ส่วนข้อด้อย ก็คือ น้ำไหลช้า สิ่งสกปรกในน้ำสามารถปนเปื้อนเข้าไปในแท่งกรองและหลุดออกมากับน้ำได้

3.การกรองแบบแผ่นกรอง เครื่องกรองน้ำชนิดนี้ มีข้อดีก็คือ สามารถกรองน้ำได้ละเอียดที่สุด คุณภาพการกรองน้ำมีความสม่ำเสมอ สำหรับข้อด้อยก็คือ ราคาแพง ไม่สามารถกำจัดกลิ่น และสีของน้ำได้ น้ำไหลช้า ทนแรงดันต่ำ

ด้วยคุณสมบัติของเครื่องกรองน้ำทั้ง 3 ชนิดที่มีข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกัน ทำให้มีการนำข้อดีข้อด้อยของเครื่องกรองน้ำเหล่านี้ไปพัฒนาให้มีรูปแบบและคุณสมบัติที่แตกต่าง ออกมาจำหน่ายหลากหลายยี่ห้อ ซึ่งข้อดีของเครื่องกรองน้ำที่ทันสมัยเหล่านั้น ทำให้ได้คุณภาพน้ำที่สะอาด มีความคงทน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆสามารถเปลี่ยนได้ง่าย เพื่อรักษาคุณภาพของน้ำให้มีความสม่ำเสมอ ส่วนข้อด้อยก็คือมีราคาแพง อุปกรณ์อะไหล่สำหรับเปลี่ยน ก็มีราคาแพงด้วยเช่นกัน